Noro človeštvo

 Človeštvo je noro!

Kaj vse se dogaja?

Slovenec že mori Slovenca, brata,

kako strašna slepota je človeka.

Dom svoj lastni si smeti,

do sočloveka pa sovraštvo goji.

 

Mar že na točki smo,

da bo odločal hladen,

oster meč

in plamen vroč – goreč?

Do sočloveka prav nikakršnega usmiljenja,

sočutja ni.

 

Za kaj do soljudi prijazni nismo vsi?

Zakaj lepe besede, lepe geste skoraj ni?

Zakaj, zakaj se to godi?

V morju plavajo smeti,

na kopnem še huje se godi.

Veliko mrtvih je ljudi,

saj svet oblikujejo neumneži.